دلم گرفته، شما چطور؟دخیلک یا عباس سلام الله علیه

 

 

من از پشت شبهای بی خاطره

من از پشت زندان غم آمدم

من از آرزوهای دور و دراز

من از خواب چشمان نم آمدم

تو تعبیر رویای نادیده ای

تو نوری که بر سایه تابیده ای

تو یک آسمان بخشش بی طلب

تو برخاک تردید باریده ای

/ 0 نظر / 71 بازدید